51348G00 - DONDURMALIK BADEM KESME GRV.LU PK.DK.(A
51348G00 - DONDURMALIK BADEM KESME GRV.LU PK.DK.(A/
Ürün No1004883
Kalıp Kodu51348G00
Paket Adet2
Koli Adet24